CodeDS/UK/1817
Dates1894-1971
NameKhrushchev; Nikita Segeyevich (1894-1971); Soviet leader
SurnameKhrushchev
ForenamesNikita Segeyevich
EpithetSoviet leader

Show related catalogue records.

    Powered by CalmView© 2008-2024